Menu

Niepubliczna Szkoła Podstawowa dla dzieci z autyzmem

Ogłoszenie

30-03-2017

Szanowni Państwo, z wielka radością informujemy, że nasza Szkoła pozyskała dotację ze środków Unii Europejskiej w ramach programu RPO Poddziałanie 10.1.3. Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne.

Nasz projekt pn. „Przystanek Szkoła – rozwój kompetencji matematycznych, przyrodniczych i informatycznych u dzieci z ASD” otrzyma dofinansowanie w wysokości 1 245 198,84 zł.

Dzięki tym środkom ponad 400 tysięcy złotych będziemy mogli przeznaczyć na doposażenie naszej Szkoły. Pieniądze te zostaną przeznaczone na wyposażenie i materiały dydaktyczne do zajęć w pracowni matematycznej, przyrodniczej i informatycznej, a także na zakup specjalistycznego sprzętu który będzie pomagał naszym uczniom w codziennej nauce.

Dzięki tym środkom w latach szkolnych 2017/2018 i 2018/2019 będziemy mogli zorganizować wszystkim uczniom dodatkowe zajęcia wyrównawcze, a także ciekawe kółka zainteresowań, a naszych nauczycieli i specjalistów wysłać na szereg ciekawych szkoleń.

Jesteśmy bardzo szczęśliwi i mamy nadzieję, że pozyskane środki dobrze przysłużą się naszym Uczniom.

W imieniu Grona Pedagogicznego
Dyrektor Szkoły Katarzyna Szczerbik

 

Link do wyników

http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/skorzystaj/nabory/poddzialanie-10-1-3--edukacja-w-szkolach-prowadzacych-ksztalcenie-ogolne---rpmp-10-01-03-ip-01-12-032-16/wybor-projektow-do-dofinansowania/10_1_3_Lista_projektow_wybranych_do_dofinansowania.pdf

Kontakt z nami

Przystanek Szkoła
Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna dla Dzieci z Zaburzeniami
ze Spektrum Autyzmu

ul. Oboźna 29b
30-010 Kraków

biuro@mcwr.pl
tel. 12 446 92 67
tel. kom. +48 668 007 263

Dyrektor szkoły:
Katarzyna Szczerbik

Dyrektor merytoryczny:
Karolina Sobierska

Informator Przedszkolaka

Organ prowadzący:
Małopolskie Centrum Wspierania Rozwoju MCWR Sp. z o. o.
ul. Oboźna 29b, 30-010 Kraków

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia XI Wydz. Gosp.
KRS 0000382290, kapitał zakładowy: 50 000 zł.
NIP 6793060938 REGON 121490476
Konto 24 1090 1665 0000 0001 1616 6206

Ważne! Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z naszej strony wiąże się z ich akceptacją. Więcej informacji: Polityka cookies.

Akceptuję, zamknij komunikat »