Menu

Niepubliczna Szkoła Podstawowa dla dzieci z autyzmem

Wsparcie dla małych dzieci z autyzmem (w tym w trakcie diagnozy) oraz ich rodzin

25-09-2018

Zapraszamy do udziału w projekcie 
„W oczekiwaniu na przedszkole – wsparcie najmłodszych dzieci z autyzmem – edycja 2”

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym środków PFRON będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego

 

Dla kogo dedykowany jest projekt:

  • Dzieci od 1,5 roku życia u których zdiagnozowano zaburzenia ze spektrum autyzmu, istnieje podejrzenie zaburzenia ze spektrum autyzmu lub dzieci będące w trakcie diagnozy.
  • Dzieci, które nie są jeszcze objęte edukacją przedszkolną.
  • Dzieci, których miejscem zamieszkania jest województwo małopolskie.

Formy wsparcia:

  • Indywidualne zajęcia terapeutyczne prowadzone przez doświadczonych psychologów, logopedów, fizjoterapeutów oraz pedagogów.
  • Indywidualne konsultacje psychologiczne lub psychiatryczne z rodzicami/opiekunami dziecka.
  • Cykl warsztatów dla rodziców/opiekunów dziecka.

Koszt udziału w projekcie:

  • Koszt godziny zajęć lub konsultacji wynosi 10 zł.

Miejsce realizacji zajęć:

  • Niepubliczne Przedszkole dla Dzieci z Autyzmem i Zaburzeniami ze Spektrum Autyzmu „Przystanek Przedszkolak” przy ul. Prądnickiej 10 w Krakowie

 

Dziecko można zgłosić do udziału w projekcie telefonicznie bądź mailowo

kontakt telefoniczny pod numerem: 576 631 464

adres mailowy: fundacja.pietrus@gmail.com

Kontakt z nami

Przystanek Szkoła
Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna dla Dzieci z Zaburzeniami
ze Spektrum Autyzmu

ul. Prądnicka 10
30-002 Kraków

biuro@mcwr.pl
tel. 12 633-60-00
tel. kom. 667 034 263

Dyrektor szkoły:
Katarzyna Szczerbik

Dyrektor merytoryczny:
Karolina Sobierska Szkoła podstawowa dla dzieci z Autyzmem w Krakowie

Informator Przedszkolaka

Organ prowadzący:
Małopolskie Centrum Wspierania Rozwoju MCWR Sp. z o. o.
ul. Kordiana 64a/112, 30-653 Kraków

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia XI Wydz. Gosp.
KRS 0000382290, kapitał zakładowy: 8 500 zł.
NIP 6793060938 REGON 121490476
Konto 24 1090 1665 0000 0001 1616 6206

Ważne! Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z naszej strony wiąże się z ich akceptacją. Więcej informacji: Polityka cookies.

Akceptuję, zamknij komunikat »