Menu

Niepubliczna Szkoła Podstawowa dla dzieci z autyzmem

Kadra

DYREKCJA:

 

Katarzyna Szczerbik

Dyrektor Szkoły

W szkole kieruje i nadzoruje pracę Zespołu Przystanek Szkoła.

 

Anna Durał 

Dyrektor ds. dydaktycznych

W szkole kieruje i nadzoruje pracę dydaktyczną Zespołu Przystanek Szkoła.

 

Katarzyna Pierzchała 

Kierownik Świetlicy

W szkole nadzoruje pracę świetlicy.

 

 

KORDYNATORZY TERAPII DZIECI:

 

Piotr Bujak 

Psycholog, koordynator terapii dzieci, nauczyciel informatyki

 

Elżbieta Kardacka Gruszka

Psycholog, oligofrenopedagog, koordynator terapii dzieci

  

Agata Młynarska

Psycholog, kordynator terapii dzieci

 

Magdalena Gurba

Psycholog, kordynator terapii dzieci

 

Aleksandra Bartnicka

Psycholog, oligofrenopedagog, koordynator terapii dzieci

 

Urszula Korycka

Psycholog, kordynator terapii dzieci

 

Karolina Pokrywka 

Pedagog specjalny, nauczyciel wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego, koordynator edukacji dzieci

 

Justyna Wasil 

Oligofrenopedagog, nauczyciel wychowania wczesnoszkolnego, koorydnator edukacji dzieci

 

 

FIZJOTERAPEUCI:

 

Zmaczyńska Teresa

Fizjoterapeuta, Terapeuta Integracji Sensorycznej

 

Juszczak Jadwiga

Fizjoterapeuta

 

Blecharz Stępniak Olga

Fizjoterapeuta

 

LOGOPEDZI:

 

Zachwieja Izabela

Logopeda

W szkole prowadzi grupowe i indywidualne zajęcia rewalidacyjne.

 

Lebryk Aleksandra

Logopeda, Nauczyciel języka polskiego

W szkole prowadzi grupowe i indywidualne zajęcia rewalidacyjne.

 

Morawska Katarzyna

Logopeda

W szkole prowadzi grupowe i indywidualne zajęcia rewalidacyjne.

 

Hałasik Oliwia

Logopeda

 

NAUCZYCIELE I SPECJALIŚCI:

 

Agnieszka Bąba  

Nauczyciel, oligofrenopedagog

 

Paulina Bułat  

Oligofrenopedagog, nauczyciel matematyki

 

Paulina Brzoska

Nauczyciel wspomagający, Nauczyciel biologi

 

Barbara Blonski

Nauczyciel plastyki

 

Agnieszka Cieślak

Nauczyciel

 

Jakub Czerniakowski  

Psycholog

 

Aleksandra Chamiec

Nauczyciel

 

Izabela Gąska

Oligofrenopedagog, nauczyciel wychowania wczensoszkolengo i przedszkolnego

 

Tomasz Gruszka  

Pedagog specjalny

 

Mateusz Jamróz

Nauczyciel wychowania fizycznego

 

Tomasz  Kasprzyca

Nauczyciel

 

Małgorzata Kobiałka  

Psycholog

 

Adianna Kozłowska

Psycholog

 

Patrycja Kurnyta

Psycholog

 

Jolanta Kędroń

Nauczyciel, Nauczyciel języka polskiego

 

Teresa Mrzygłód  

Nauczyciel wychowania wczesnoszkolnego, oligofrenopedagog

 

Justyna Makówka

Nauczyciel

 

Edyta Maciejas  

Nauczyciel

 

Edyta Nawalaniec

Nauczyciel psycholog

 

Karolina Niziołek

Nauczyciel psycholog

 

Marta Osmańska  

Nauczyciel

 

Radosław Pięta

Nauczyciel muzyki

 

Wojciech Przybyło  

Nauczyciel języka angielskiego

 

Julita Patoła

Nauczyciel psycholog, oligofrenopedagog

 

Monika Sondej

Nauczyciel techniki i plastyki

 

Paulina Suchan Miętkiewicz

Wychowawca, Nauczyciel WDŻ

 

Bartosz Seweryński

Pedagog specjalny, Nauczyciel historii, Nauczyciel religi

 

Monika Wojtas

Nauczyciel psycholog

 

Agnieszka Dobrek

Nauczyciel chemi, fizyki, informatyki

 

POMOC NAUCZYCIELA: 

 

Anna Pasieka

Pomoc nauczyciela

 

Gabriela Gwizdak 

Pomoc Nauczyciela

 

Mateusz Druzgała

Pomoc Nauczyciela

 

Monika Sagan

Pomoc Nauczyciela

 

Dominika Wereszczyńska

Pomoc Nauczyciela

 

PRACOWNICY PORZĄDKOWI:

 

Alicja Kemona

Pracownik porządkowy

 

Hanna Baranek

Pracownik porządkowy

 

Maria Szydło

Pracownik porządkowy

 

Tetiana Sahach

Pracownik porządkowy

 

 

BIURO: 

 

Karolina Aksamit

Kierownik Sekretariatu

 

Paulina Zdzieszek 

Koordynator projektów finansowanych ze środków UE, Administracja, Kadry i Płace

 

Izabella Szczerbik

Pracownik sekretariatu

 

Weronika Pisarek

Pracownik sekretariatu

Kontakt z nami

Przystanek Szkoła
Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna dla Dzieci z Zaburzeniami
ze Spektrum Autyzmu

ul. Oboźna 29b
30-010 Kraków

biuro@mcwr.pl
tel. 12 446 92 67
tel. kom. +48 668 007 263

Dyrektor szkoły:
Katarzyna Szczerbik

Informator Przedszkolaka

Organ prowadzący:
Małopolskie Centrum Wspierania Rozwoju MCWR Sp. z o. o.
ul. Oboźna 29b, 30-010 Kraków

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia XI Wydz. Gosp.
KRS 0000382290, kapitał zakładowy: 50 000 zł.
NIP 6793060938 REGON 121490476
Konto 24 1090 1665 0000 0001 1616 6206

Ważne! Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z naszej strony wiąże się z ich akceptacją. Więcej informacji: Polityka cookies.

Akceptuję, zamknij komunikat »