Menu

Niepubliczna Szkoła Podstawowa dla dzieci z autyzmem

Kadra

DYREKCJA:


Katarzyna Szczerbik
Dyrektor Szkoły

W szkole kieruje i nadzoruje pracę Zespołu Przystanek Szkoła.


Jolanta Kuczaj
Dyrektor ds. dydaktycznych

W szkole kieruje i nadzoruje pracę dydaktyczną Zespołu Przystanek Szkoła.

 

Karolina Sobierska
Psycholog, Dyrektor ds. merytorycznych

W szkole nadzoruje pracę terapeutyczno-edukacyjną Zespołu Przystanek Szkoła. Prowadzi indywidualne i grupowe zajęcia terapeutyczne.

 

Roma Ulasińska
Superwizor

 

SPECJALIŚCI:

 

Karolina Bajorek
Fizjoterapeuta, oligofrenopedagog, terapeuta SI

W szkole prowadzi grupowe zajęcia z wychowania fizycznego oraz indywidualne zajęcia rewalidacyjne.

 

Natalia Bojek
Logopeda

W szkole prowadzi grupowe i indywidualne zajęcia rewalidacyjne. 

 

Piotr Bujak
Psycholog, koordynator terapii dzieci

W szkole prowadzi grupowe i indywidualne zajęcia rewalidacyjne.

 

Magdalena Kaleta
Psycholog

W szkole pracuje w klasie 1c.

 

Elżbieta Kardacka
Psycholog, oligofrenopedagog

W szkole jest wychowawcą klasy 5a i 4c. Prowadzi również indywidualne zajęcia rewalidacyjne.

 

Urszula Korycka
Psycholog, koordynator terapii dzieci 

W szkole prowadzi grupowe i indywidualne zajęcia rewalidacyjne.

 

Katarzyna Ratajczak

Psycholog, koordynator terapii dzieci

W szkole prowadzi grupowe i indywidualne zajęcia rewalidacyjne.

 

Grzegorz Liskiewicz
Fizjoterapeuta

W szkole prowadzi indywidualne oraz grupowe zajęcia rewalidacyjne.

 

Katarzyna Łopata
Psycholog

W szkole pracuje w klasie 2a.

 

Agata Młynarska
Psycholog

W szkole pracuje w klasie 3e.


Katarzyna Pis
Logopeda, oligofrenopedagog

W szkole prowadzi grupowe i indywidualne zajęcia rewalidacyjne. 

 

Marianna Przygońska
Fizjoterapeuta

W szkole prowadzi indywidualne oraz grupowe zajęcia rewalidacyjne

 

Dariusz Tomczak
Fizjoterapeuta

W szkole prowadzi indywidualne oraz grupowe zajęcia rewalidacyjne. 

 

Łukasz Zborowski
Logopeda

W szkole prowadzi grupowe i indywidualne zajęcia rewalidacyjne. 

 

NAUCZYCIELE:

 

Agnieszka Bąba
Nauczyciel

W szkole pracuje w klasie 3c.

 

Paulina Bułat
Oligofrenopedagog, nauczyciel matematyki

W szkole pracuje w klasie 2d i 3d oraz uczy matematyki. Prowadzi również indywidualne zajęcia rewalidacyjne.

 

Anna Brzezina-Sołtys
Nauczyciel pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej

W szkole jest wychowawcą klasy 1b.

 

Izabela Gąska
Nauczyciel

W szkole pracuje w klasie 1b.

 

Oliwia Hałasik
Oligofrenopedagog

W szkole pracuje w klasie 3a.

 

Agnieszka Halota
Pedagog specjalny

W szkole jest wychowawcą klasy 5b. Prowadzi również indywidualne zajęcia rewalidacyjne.

 

Monika Jastrzębska
Oligofrenopedagog

W szkole pracuje w klasie 4a oraz 5c.

 

Magdalena Klesyk
Pedagog specjlany, nauczyciel wychowania wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego, koordynator edukacji dzieci

W szkole jest wychowawcą klasy 3a. Prowadzi również indywidualne zajęcia rewalidacyjne.

 

Karolina Krawiec
Pedagog specjalny, nauczyciel wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego, koordynator edukacji dzieci

W szkole jest wychowawcą klasy 2d oraz 3d. Prowadzi również indywidualne zajęcia rewalidacyjne.

 

Joanna Koterwas
Oligofrenopedagog

W szkole jest wychowawcą klasy 1a. Prowadzi również indywidualne zajęcia rewalidacyjne.

 

Marcela Kot
Pedagog specjalny, nauczyciel wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego, nauczyciel języka polskiego

 

Teresa Mrzygłód
Pedagog specjalny, nauczyciel wychowania wczesnoszkolnego

W szkole jest wychowawcą klasy 2c oraz 3b. Prowadzi również indywidualne zajęcia rewalidacyjne.

 
Agnieszka Nowakowska
Pedagog specjalny, nauczyciel wychowania wczesnoszkolnego

W szkole jest wychowawcą klasy 2a. Prowadzi również indywidualne zajęcia rewalidacyjne.

 

Bartosz Seweryński
Pedagog specjalny, katecheta, nauczyciel historii

W szkole prowadzi zajęcia z religii i historii.

 

Anna Bzdek
Pedagog specjalny, nauczyciel wychowania wczesnoszkolnego, nauczyciel przyrody


 
Katarzyna Ślusarczyk
Pedagog specjalny, nauczyciel wychowania wczesnoszkolnego,
W szkole jest wychowawcą klasy 1d oraz 2b. Prowadzi również indywidualne zajęcia rewalidacyjne.

 

Justyna Wasil
Oligofrenopedagog, nauczyciel wychowania wczesnoszkolnego, koorydnator edukacji dzieci

W szkole jest wychowawcą klasy 1c. Prowadzi również indywidualne zajęcia rewalidacyjne.


PRACOWNICY ŚWIETLICOWI: 

 

Aleksandra Fryt
Asystent nauczyciela na świetlicy

W szkole wspiera nauczycieli podczas zajęć świetlicowych.

 

Kacper Grochocki

Pomoc nauczyciela.

 

Monika Matczak

Pomoc nauczyciela.

 

POMOC NAUCZYCIELA: 

 

Jolanta Filipowska
Pomoc nauczyciela

W szkole dba o posiłki dla naszych Uczniów oraz wspiera nauczycieli podczas zajęć świetlicowych. 

 

Ewa Wojtas
Pracownik porządkowy

W szkole dba o posiłki naszych Uczniów oraz o utrzymanie czystości na terenie placówki. 

 

STAŻYŚCI:

Anna Pasieka

Pomoc nauczyciela



BIURO:

 

Karolina Zaucha
Kierownik Sekretariatu

 

Paulina Zdzieszek

Koordynator projektów finansowanych ze środków UE
Administracja, Kadry i Płace


 Izabella Szczerbik

pracownik sekretariatu

 

Angelika Markiewicz

pracownik sekretariatu

Kontakt z nami

Przystanek Szkoła
Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna dla Dzieci z Zaburzeniami
ze Spektrum Autyzmu

ul. Prądnicka 10
30-002 Kraków

biuro@mcwr.pl
tel. 12 633-60-00
tel. kom. 667 034 263

Dyrektor szkoły:
Katarzyna Szczerbik

Dyrektor merytoryczny:
Karolina Sobierska Szkoła podstawowa dla dzieci z Autyzmem w Krakowie

Informator Przedszkolaka

Organ prowadzący:
Małopolskie Centrum Wspierania Rozwoju MCWR Sp. z o. o.
ul. Kordiana 64a/112, 30-653 Kraków

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia XI Wydz. Gosp.
KRS 0000382290, kapitał zakładowy: 8 500 zł.
NIP 6793060938 REGON 121490476
Konto 24 1090 1665 0000 0001 1616 6206

Ważne! Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z naszej strony wiąże się z ich akceptacją. Więcej informacji: Polityka cookies.

Akceptuję, zamknij komunikat »