Menu

Niepubliczna Szkoła Podstawowa dla dzieci z autyzmem

Kadra

DYREKCJA:

 

Katarzyna Szczerbik

Dyrektor Szkoły

W szkole kieruje i nadzoruje pracę Zespołu Przystanek Szkoła.

 

Jolanta Kuczaj 

Dyrektor ds. dydaktycznych

W szkole kieruje i nadzoruje pracę dydaktyczną Zespołu Przystanek Szkoła.

 

Karolina Sobierska 

Psycholog, Dyrektor ds. merytorycznych

W szkole nadzoruje pracę terapeutyczną Zespołu Przystanek Szkoła. Prowadzi indywidualne i grupowe zajęcia terapeutyczne.

 

Katarzyna Pierzchała 

Kierownik Świetlicy

W szkole nadzoruje pracę świetlicy.

 

Roma Ulasińska - Superwizor

 

KORDYNATORZY TERAPII DZIECI:

 

Piotr Bujak 

Psycholog, koordynator terapii dzieci

 

Elżbieta Kardacka 

Psycholog, oligofrenopedagog, koordynator terapii dzieci

 

Agnieszka Nowakowska 

Pedagog specjalny, nauczyciel wychowania wczesnoszkolnego, koordynator terapii dzieci

 

Magdalena Klesyk 

Pedagog specjlany, nauczyciel wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego, koordynator terapii dzieci

 

 

Karolina Pokrywka 

Pedagog specjalny, nauczyciel wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego, koordynator edukacji dzieci

 

Justyna Wasil 

Oligofrenopedagog, nauczyciel wychowania wczesnoszkolnego, koorydnator edukacji dzieci

 

Agnieszka Halota

Pedagog specjalny, koorydnator edukacji dzieci

 

FIZJOTERAPEUCI:

 

Marianna Przygońska 

Fizjoterapeuta

W szkole prowadzi indywidualne oraz grupowe zajęcia rewalidacyjne.

 

Aleksandra Bazan

Fizjoterapeuta

 

LOGOPEDZI:

 

Katarzyna Pis 

Logopeda, oligofrenopedagog

W szkole prowadzi grupowe i indywidualne zajęcia rewalidacyjne.

 

Łukasz Zborowski

Logopeda

W szkole prowadzi grupowe i indywidualne zajęcia rewalidacyjne.

 

Agnieszka Substelna

Logopeda

 

NAUCZYCIELE I SPECJALIŚCI:

 

Izabela Adamczyk

Nauczyciel

 

Agnieszka Bąba 

Nauczyciel

 

Paulina Bułat 

Oligofrenopedagog, nauczyciel matematyki

 

Sylwia Bobula

Nauczyciel psycholog

 

Magdalena Muklewicz

Nauczyciel

 

Aleksandra Fryt 

Psycholog

 

Izabela Gąska 

Oligofrenopedagog, nauczyciel wychowania wczesnoszkolnego

 

Kacper Grochocki

Psycholog

 

Tomasz Gruszka

Pedagog specjalny

 

Oliwia Hałasik 

Oligofrenopedagog

 

Magdalena Kaleta 

Psycholog

 

Małgorzata Kobiałka

Nauczyciel

 

Justyna Konieczna 

Nauczyciel

 

Agata Młynarska

Psycholog

 

Teresa Mrzygłód

Pedagog specjalny, nauczyciel wychowania wczesnoszkolnego

 

Magdalena Palonek

Psycholog

 

Edyta Maciejas

Nauczyciel

 

Wojciech Przybyło

Nauczyciel języka angielskiego

 

Julita Patoła

Nauczyciel psycholog, oligofrenopedagog

 

Paulina Suchan

Nauczyciel

 

Bartosz Seweryński

Pedagog specjalny, katecheta, nauczyciel historii

 

Monika Wojtas

Psycholog

 

Jakub Czerniakowski

Psycholog

 

POMOC NAUCZYCIELA: 

 

Anna Pasieka

Pomoc nauczyciela

 

Jolanta Filipowska

Pomoc nauczyciela

W szkole dba o posiłki dla naszych Uczniów oraz wspiera nauczycieli podczas zajęć świetlicowych. 

 

Ewa Wojtas

Pracownik porządkowy

W szkole dba o posiłki naszych Uczniów oraz o utrzymanie czystości na terenie placówki. 

 

Alicja Kemona

Pracownik porządkowy

 

Grzegorz Suchowski

Konserwator

 

PRACOWNICY ŚWIETLICY:

 

Agnieszka Cieślak

Wychowawca świetlicy

 

Klaudia Mirek

Wychowawca świetlicy

 

Marta Osmańska

Wychowawca Świetlicy

 

Milena Worwąg

Wychowawca Świetlicy

 

BIURO: 

 

Karolina Zaucha 

Kierownik Sekretariatu

 

Paulina Zdzieszek 

Koordynator projektów finansowanych ze środków UE, Administracja, Kadry i Płace

 

Izabella Szczerbik

Pracownik sekretariatu

Kontakt z nami

Przystanek Szkoła
Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna dla Dzieci z Zaburzeniami
ze Spektrum Autyzmu

ul. Oboźna 29b
30-010 Kraków

biuro@mcwr.pl
tel. 12 446 92 67
tel. kom. +48 668 007 263

Dyrektor szkoły:
Katarzyna Szczerbik

Dyrektor merytoryczny:
Karolina Sobierska

Informator Przedszkolaka

Organ prowadzący:
Małopolskie Centrum Wspierania Rozwoju MCWR Sp. z o. o.
ul. Oboźna 29b, 30-010 Kraków

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia XI Wydz. Gosp.
KRS 0000382290, kapitał zakładowy: 50 000 zł.
NIP 6793060938 REGON 121490476
Konto 24 1090 1665 0000 0001 1616 6206

Ważne! Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z naszej strony wiąże się z ich akceptacją. Więcej informacji: Polityka cookies.

Akceptuję, zamknij komunikat »