Menu

Niepubliczna Szkoła Podstawowa dla dzieci z autyzmem

Kadra

DYREKCJA:

 

Katarzyna Szczerbik

Dyrektor Szkoły

W szkole kieruje i nadzoruje pracę Zespołu Przystanek Szkoła.

 

Jolanta Kuczaj 

Dyrektor ds. dydaktycznych

W szkole kieruje i nadzoruje pracę dydaktyczną Zespołu Przystanek Szkoła.

 

Karolina Sobierska 

Psycholog, Dyrektor ds. merytorycznych

W szkole nadzoruje pracę terapeutyczną Zespołu Przystanek Szkoła. Prowadzi indywidualne i grupowe zajęcia terapeutyczne.

 

Roma Ulasińska - Superwizor

 

KORDYNATORZY TERAPII DZIECI:

 

Piotr Bujak 

Psycholog, koordynator terapii dzieci

W szkole prowadzi grupowe i indywidualne zajęcia rewalidacyjne.

 

Elżbieta Kardacka 

Psycholog, oligofrenopedagog, koordynator terapii dzieci

W szkole jest wychowawcą klasy 5a i 4c. Prowadzi również indywidualne zajęcia rewalidacyjne.

 

Magdalena Klesyk 

Pedagog specjlany, nauczyciel wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego, koordynator edukacji dzieci

W szkole jest wychowawcą klasy 3a. Prowadzi również indywidualne zajęcia rewalidacyjne.

 

Karolina Pokrywka 

Pedagog specjalny, nauczyciel wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego, koordynator edukacji dzieci

W szkole jest wychowawcą klasy 2d oraz 3d. Prowadzi również indywidualne zajęcia rewalidacyjne.

 

Justyna Wasil 

Oligofrenopedagog, nauczyciel wychowania wczesnoszkolnego, koorydnator edukacji dzieci

W szkole jest wychowawcą klasy 1c. Prowadzi również indywidualne zajęcia rewalidacyjne.

 

FIZJOTERAPEUCI:

 

Karolina Bajorek

Fizjoterapeuta, oligofrenopedagog, terapeuta SI

W szkole prowadzi grupowe zajęcia z wychowania fizycznego oraz indywidualne zajęcia rewalidacyjne.

 

Grzegorz Liskiewicz

Fizjoterapeuta

W szkole prowadzi indywidualne oraz grupowe zajęcia rewalidacyjne.

 

Marianna Przygońska 

Fizjoterapeuta

W szkole prowadzi indywidualne oraz grupowe zajęcia rewalidacyjne.

 

Dariusz Tomczak 

Fizjoterapeuta

W szkole prowadzi indywidualne oraz grupowe zajęcia rewalidacyjne. 

 

LOGOPEDZI:

 

Katarzyna Pis 

Logopeda, oligofrenopedagog

W szkole prowadzi grupowe i indywidualne zajęcia rewalidacyjne.

 

Łukasz Zborowski

Logopeda

W szkole prowadzi grupowe i indywidualne zajęcia rewalidacyjne.

 

NAUCZYCIELE I SPECJALIŚCI:

 

Izabela Adamczyk

Nauczyciel

W szkole prowadzi indywidualne zajęcia rewalidacyjne.

 

Agnieszka Bąba 

Nauczyciel

W szkole pracuje w klasie 3c.

 

Paulina Bułat 

Oligofrenopedagog, nauczyciel matematyki

W szkole pracuje w klasie 2d i 3d oraz uczy matematyki. Prowadzi również indywidualne zajęcia rewalidacyjne.

 

Magdalena Dańczak

Nauczyciel

W szkole pracuje w klasie 3b.

 

Ewelina Drozd

Nauczyciel wspierający

W szkole pracuje w klasie 3c.

 

Aleksandra Fryt 

Psycholog

 

Izabela Gąska 

Nauczyciel

W szkole pracuje w klasie 1b.

 

Kacper Grochocki

Psycholog

 

Tomasz Gruszka

Pedagog specjalny

W szkole pracuje w klasie 1d i 2b.

 

Agnieszka Halota

Pedagog specjalny

W szkole jest wychowawcą klasy 5b. Prowadzi również indywidualne zajęcia rewalidacyjne.

 

Oliwia Hałasik 

Oligofrenopedagog

W szkole pracuje w klasie 3a.

 

Magdalena Kaleta 

Psycholog

W szkole pracuje w klasie 1c.

 

Małgorzata Kobiałka

Nauczyciel

W szkole pracuje w klasie 4a i 5c.

 

Justyna Konieczna 

Nauczyciel

W szkole pracuje w klasie 3e.

 

Agata Młynarska

Psycholog

W szkole pracuje w klasie 3e.

 

Teresa Mrzygłód

Pedagog specjalny, nauczyciel wychowania wczesnoszkolnego

W szkole jest wychowawcą klasy 2c oraz 3b. Prowadzi również indywidualne zajęcia rewalidacyjne.

 

Agnieszka Nowakowska 

Pedagog specjalny, nauczyciel wychowania wczesnoszkolnego

W szkole jest wychowawcą klasy 2a. Prowadzi również indywidualne zajęcia rewalidacyjne.

 

Magdalena Palonek

Psycholog

W szkole pracuje w klasie 2a.

 

Katarzyna Pierzchała 

Nauczyciel języka angielskiego

W szkole prowadzi zajęcia z języka angielskiego.

 

Bartosz Seweryński

Pedagog specjalny, katecheta, nauczyciel historii

W szkole prowadzi zajęcia z religii i historii.

 

Monika Wojtas

Psycholog

 

POMOC NAUCZYCIELA: 

 

Monika Matczak 

Pomoc nauczyciela

W szkole pracuje w klasie 1b

 

Anna Pasieka

Pomoc nauczyciela

 

Jolanta Filipowska

Pomoc nauczyciela

W szkole dba o posiłki dla naszych Uczniów oraz wspiera nauczycieli podczas zajęć świetlicowych. 

 

Ewa Wojtas

Pracownik porządkowy

W szkole dba o posiłki naszych Uczniów oraz o utrzymanie czystości na terenie placówki. 

 

Alicja Kemona

Pracownik porządkowy

 

Grzegorz Suchowski

Konserwator

 

BIURO: 

 

Karolina Zaucha 

Kierownik Sekretariatu

 

Paulina Zdzieszek 

Koordynator projektów finansowanych ze środków UE, Administracja, Kadry i Płace

 

Izabella Szczerbik

Pracownik sekretariatu

 

Marta Gorczyca

Pracownik sekretariatu

Kontakt z nami

Przystanek Szkoła
Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna dla Dzieci z Zaburzeniami
ze Spektrum Autyzmu

ul. Oboźna 29b
30-010 Kraków

biuro@mcwr.pl
tel. 12 446 92 67
tel. kom. +48 668 007 263

Dyrektor szkoły:
Katarzyna Szczerbik

Dyrektor merytoryczny:
Karolina Sobierska

Informator Przedszkolaka

Organ prowadzący:
Małopolskie Centrum Wspierania Rozwoju MCWR Sp. z o. o.
ul. Oboźna 29b, 30-010 Kraków

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia XI Wydz. Gosp.
KRS 0000382290, kapitał zakładowy: 50 000 zł.
NIP 6793060938 REGON 121490476
Konto 24 1090 1665 0000 0001 1616 6206

Ważne! Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z naszej strony wiąże się z ich akceptacją. Więcej informacji: Polityka cookies.

Akceptuję, zamknij komunikat »