Menu

Niepubliczna Szkoła Podstawowa dla dzieci z autyzmem

Rekrutacja

UWAGA! Zmiana siedziby Szkoły.

Szanowni Państwo, informuję iż od dnia 1 września 2018 siedzbą naszej Szkoły będzie budynek przy ul. Oboźnej 29 b.  Dyrektor Szkoły Katarzyna SzczerbikPrzystanek Szkoła prowadzi nabór uzupełniający do klas pierwszych na rok szkolny 2018/2019.

Osoby zainteresowane zapisaniem dziecka do szkoły prosimy o kontakt telefoniczny.

Nabór uzupełniający będzie trwać do dnia 31 sierpnia 2018 roku!


W roku szkolnym 2018/2019 planujemy otwarcie czterech pierwszych klas

1a, c dla dzieci z autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym - klasa ucząca się specjalną podstawą programową

1b, d dla dzieci z autyzmem lub autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim - klasa ucząca się ogólną podstawą programową

 

 

Proces rekrutacji do Przystanku Szkoła obejmuje:

 

- spotkanie rodziców z dyrektorem/ złożenie podania do szkoły

- zajęcia indywidualne dziecka z psychologiem lub pedagogiem 

- zajęcia w grupie rówieśniczej planowanej do utworzenia z niej klasy

- decyzję o przyjęciu dziecka do szkoły

- podpisanie umowy z rodzicami

 

Opłaty

Wpisowe 500 zł

Czesne 6000 zł rocznie ( płatne w 12 ratach po 500 zł miesiecznie)

Dzienna stawka żywieniowa (dla dzieci korzystających z cateringu) 12 zł.

Koszt diet ustalany indywidualnie.

 

 

W wyjątkowych sytuacjach dyrektor szkoły może podjąć decyzję o obniżeniu opłaty czesnego w danym roku szkolnym.

 

Do pobrania:

Kontakt z nami

Przystanek Szkoła
Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna dla Dzieci z Zaburzeniami
ze Spektrum Autyzmu

ul. Prądnicka 10
30-002 Kraków

biuro@mcwr.pl
tel. 12 633-60-00
tel. kom. 667 034 263

Dyrektor szkoły:
Katarzyna Szczerbik

Dyrektor merytoryczny:
Karolina Sobierska Szkoła podstawowa dla dzieci z Autyzmem w Krakowie

Informator Przedszkolaka

Organ prowadzący:
Małopolskie Centrum Wspierania Rozwoju MCWR Sp. z o. o.
ul. Kordiana 64a/112, 30-653 Kraków

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia XI Wydz. Gosp.
KRS 0000382290, kapitał zakładowy: 8 500 zł.
NIP 6793060938 REGON 121490476
Konto 24 1090 1665 0000 0001 1616 6206

Ważne! Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z naszej strony wiąże się z ich akceptacją. Więcej informacji: Polityka cookies.

Akceptuję, zamknij komunikat »