Menu

Niepubliczna Szkoła Podstawowa dla dzieci z autyzmem

O szkole

Pierwsza w Krakowie!

Niepubliczna Szkoła Podstawowa dla Dzieci z Zaburzeniami ze Spektrum Autyzmu "Przystanek Szkoła" w roku szkolnym 2018/2019 prowdzi kształcenie:

 •  dla uczniów z autyzmem oraz z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
 •  dla uczniów z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym,

 

Szkoła jest wpisana do prowadzonej przez Prezydenta Miasta Krakowa ewidencji placówek oświatowych.

Numer wpisu: 4430.2.26.


Przystanek Szkoła to: 

 • czteroosobowe zespoły klasowe prowadzone przez nauczyciela i terapeutę 
 • autorski program wyrównywania deficytów rozwojowych i wspierania dzieci 
 • indywidualne programy terapeutyczne tworzone z myślą o szczególnych potrzebach każdego dziecka 
 • kadra specjalistów posiadająca doświadczenie w pracy z dziećmi z problemami rozwojowymi, w tym z zaburzeniami ze spektrum autyzmu 
 • możliwość uczestniczenia w wielu specjalistycznych zajęciach terapeutycznych o charakterze indywidualnym i grupowym  
 • możliwość realizacji nauczania w trybie indywidualnym w tym również na terenie domu.

Przystanek Szkoła prowadzi zajęcia edukacyjne, specjalistyczne, świetlicę oraz zapewnia zajęcia dla dzieci 12 miesięcy w roku ( z wyłączeniem dni w których szkoła jest nieczynna). 
Działamy od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.00-16.00.

Szkoła mieści się w nowocześnie urządzonym budynku, zlokalizowanym w centrum Krakowa z parkingiem dla rodziców. Na potrzeby Dzieci oddano przestronne pomieszczenia do zajęć grupowych i indywidualnych, jadalnię, salę do zajęć ruchowych oraz salę do SI.

Oprócz zajęć szkolnych Dzieci mają możliwość korzystania z indywidualnych zajęć prowadzonych przez:  

 • psychologa
 • fizjoterapeutę (terapeutę SI)
 • logopedę 
 • pedagoga specjalnego

Dzieci mogą uczestniczyć w zajęciach:

 • na ściance wspinaczkowej
 • muzykoterapii
 • tańcach
 • na basenie

Organizujemy wycieczki i zielone szkoły.

Dla dzieci szkolnych i realizujących roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne istnieje możliwość bezpłatnego transportu finansowanego przez Urząd Miasta Krakowa (lub urząd gminy na terenie której mieszka dziecko). 

Kontakt z nami

Przystanek Szkoła
Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna dla Dzieci z Zaburzeniami
ze Spektrum Autyzmu

ul. Prądnicka 10
30-002 Kraków

biuro@mcwr.pl
tel. 12 633-60-00
tel. kom. 667 034 263

Dyrektor szkoły:
Katarzyna Szczerbik

Dyrektor merytoryczny:
Karolina Sobierska Szkoła podstawowa dla dzieci z Autyzmem w Krakowie

Informator Przedszkolaka

Organ prowadzący:
Małopolskie Centrum Wspierania Rozwoju MCWR Sp. z o. o.
ul. Kordiana 64a/112, 30-653 Kraków

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia XI Wydz. Gosp.
KRS 0000382290, kapitał zakładowy: 8 500 zł.
NIP 6793060938 REGON 121490476
Konto 24 1090 1665 0000 0001 1616 6206

Ważne! Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z naszej strony wiąże się z ich akceptacją. Więcej informacji: Polityka cookies.

Akceptuję, zamknij komunikat »