Menu

Niepubliczna Szkoła Podstawowa dla dzieci z autyzmem

Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019

08-01-2018

W roku szkolnym 2018/2019 planujemy otwarcie czterech pierwszych klas:

I a i Ic dla dzieci z autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym - klasy uczące się specjalną podstawą programową

Ib i Id dla dzieci z autyzmem lub z autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim - klasy uczące się ogólną podstawą programową

Kontakt z nami

Przystanek Szkoła
Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna dla Dzieci z Zaburzeniami
ze Spektrum Autyzmu

ul. Oboźna 29b
30-010 Kraków

biuro@mcwr.pl
tel. 12 446 92 67
tel. kom. +48 668 007 263

Dyrektor szkoły:
Katarzyna Szczerbik

Dyrektor merytoryczny:
Karolina Sobierska

Informator Przedszkolaka

Organ prowadzący:
Małopolskie Centrum Wspierania Rozwoju MCWR Sp. z o. o.
ul. Oboźna 29b, 30-010 Kraków

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia XI Wydz. Gosp.
KRS 0000382290, kapitał zakładowy: 50 000 zł.
NIP 6793060938 REGON 121490476
Konto 24 1090 1665 0000 0001 1616 6206

Ważne! Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z naszej strony wiąże się z ich akceptacją. Więcej informacji: Polityka cookies.

Akceptuję, zamknij komunikat »