Menu

Niepubliczna Szkoła Podstawowa dla dzieci z autyzmem

Światowy Dzień Pierwszej Pomocy

12-09-2021

 „Każdy człowiek, któremu powierza się bezpieczeństwo, zdrowie i życie drugiego człowieka, powinien nieustannie zdawać sobie sprawę z odpowiedzialności jaka na nim spoczywa. Odpowiedzialność jest tym większa, im młodszy jest podopieczny.”

Przed rozpoczęciem roku szkolnego pracownicy Przystanku Szkoła uczestniczyli w szkoleniu, którego tematem była pierwsza pomoc przedmedyczna. Każdy pracownik został przeszkolony z przeprowadzenia pierwszej pomocy zarówno osób dorosłych jak i dzieci oraz przeprowadzenia wywiadu z poszkodowanym według standardowego schematu SAMPLE.

Pod czujnym okiem ratowników medycznych nauczyciele wytrwale ćwiczyli resuscytację krążeniowo-oddechową, w tym użycie defibrylatora AED. Po warsztatach nadszedł czas na studium przypadków i omówienie postępowania w najczęściej pojawiających się sytuacjach takich jak: zakrztuszenia, atak epileptyczny.

Dziękujemy służbom medycznym za przekazaną kolejną dawkę wiedzy. Jesteśmy gotowi by pomóc!

Tymczasem wychowawcy już przekazują otrzymaną wiedzę i umiejętności o pierwszej pomocy swoim najmłodszym podopiecznym. Uczniowie chętnie słuchali informacji o tym jak pomóc, oglądali przykładowe filmy instruktażowe. Jednak największe zaangażowanie można było zaobserwować na części praktycznej zajęć, każdy chciał spróbować pomoc, opamiętywał scenariusz pomocy. Możemy być dumni z rosnącego nam młodego, tak pomocnego pokolenia!     

Wytyczne dotyczące postępowania na miejscu zdarzenia oraz sposób udzielania pierwszej pomocy  w wybranych  nagłych wypadkach znajdują się na stronie: https://www.gov.pl/web/zdrowie/pierwsza-pomoc

Do pobrania:

Pierwsza pomoc

1P
2P
3P
4P
5P

Kontakt z nami

Przystanek Szkoła
Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna dla Dzieci z Zaburzeniami
ze Spektrum Autyzmu

ul. Oboźna 29b
30-010 Kraków

biuro@mcwr.pl
tel. 12 446 92 67
tel. kom. +48 668 007 263

Dyrektor szkoły:
Katarzyna Szczerbik

Dyrektor merytoryczny:
Karolina Sobierska

Informator Przedszkolaka

Organ prowadzący:
Małopolskie Centrum Wspierania Rozwoju MCWR Sp. z o. o.
ul. Oboźna 29b, 30-010 Kraków

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia XI Wydz. Gosp.
KRS 0000382290, kapitał zakładowy: 50 000 zł.
NIP 6793060938 REGON 121490476
Konto 24 1090 1665 0000 0001 1616 6206

Ważne! Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z naszej strony wiąże się z ich akceptacją. Więcej informacji: Polityka cookies.

Akceptuję, zamknij komunikat »