Menu

Niepubliczna Szkoła Podstawowa dla dzieci z autyzmem

Z życia uczniów – po lekcjach

12-03-2016

Po lekcjach uczniowie w naszej szkole mogą uczestniczyć nie tylko w kółkach artystycznych i praktycznych, ale także zajęciach, które zadowolą miłośników sportu. Uczniowie mają możliwość wyjazdów na basen oraz wyjść na ściankę wspinaczkową czy siłownię, gdzie nie tylko ćwiczą swoją sprawność motoryczną i kondycję. Dla wielu z nich niejednokrotnie jest to czas, w którym pokonują własne obawy i słabości, nabywają nowe sprawności, a przede wszystkim czerpią z ruchu wiele radości.

Poza tym uczniowie mogą także uczestniczyć w zajęciach z dogoterapii, gdzie uczą się bezpiecznych zachowań przy psie, ale także mają możliwość rozwijać empatię, wrażliwość oraz komunikację. Dla niektórych dzieci jest to także czas, w którym zmierzają się ze swoimi lękami.

W naszej szkole raz w tygodniu uczniowie pełnią także funkcje gospodarzy szkolnego sklepiku. Produkty, które można w nim zakupić, dzieci wcześniej same przygotowują i kupują. Podczas tej formy aktywności dzieci kształtują umiejętności społeczne, ale także usprawniają czynności samoobsługowe, uczą się samodzielności.

Uczniowie w zajęciach pozalekcyjnych uczestniczą zawsze z dużym zainteresowaniem i radością.

Kontakt z nami

Przystanek Szkoła
Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna dla Dzieci z Zaburzeniami
ze Spektrum Autyzmu

ul. Oboźna 29b
30-010 Kraków

biuro@mcwr.pl
tel. 12 446 92 67
tel. kom. +48 668 007 263

Dyrektor szkoły:
Katarzyna Szczerbik

Dyrektor merytoryczny:
Karolina Sobierska

Informator Przedszkolaka

Organ prowadzący:
Małopolskie Centrum Wspierania Rozwoju MCWR Sp. z o. o.
ul. Oboźna 29b, 30-010 Kraków

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia XI Wydz. Gosp.
KRS 0000382290, kapitał zakładowy: 50 000 zł.
NIP 6793060938 REGON 121490476
Konto 24 1090 1665 0000 0001 1616 6206

Ważne! Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z naszej strony wiąże się z ich akceptacją. Więcej informacji: Polityka cookies.

Akceptuję, zamknij komunikat »