Menu

Niepubliczna Szkoła Podstawowa dla dzieci z autyzmem

Nasza Szkoła wzięła udział w ciekawym Projekcie!

25-05-2022

Nasza Szkoła wzięła udział w Projekcie „Dzienne centrum. Ocena poziomu rozwoju dzieci z autyzmem” zorganizowanym przez Fundację Fundusz Współpracy w ramach Ścieżek Współpracy. Naszymi partnerami w realizacji celów i zadań projektowych były placówki z Hiszpanii oraz ze Słowacji:  Centre Educatiu i Terapèutic Carrilet i Súkromná spojená škola.

Celem projektu było stworzenie schematu umożliwiającego ocenę postępów w terapii dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Potrzeba stworzenia takiego schematu wynika z dotychczasowego braku narzędzi służących funkcjonalnemu diagnozowaniu postępów terapii osób z ASD. Ponadnarodowa współpraca z innymi placówkami umożliwiła obustronną wymianę metodami i narzędziami wykorzystywanymi przez zespoły prowadzące terapię osób z ASD, a następnie wypracowanie optymalnego rozwiązania badawczego.

 

Wypracowany w ramach projektu schemat stał się instrukcją dla specjalistów dotyczącą sposobu przeprowadzania okresowej oceny umiejętności dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu w różnego typu instytucjach zajmujących się terapią osób z ASD. Zawiera spis metod stosowanych w ocenie umiejętności dzieci i młodzieży oraz szczegółowe zalecenia, co do sposobu i czasu ich przeprowadzania, biorąc pod uwagę wiek oraz możliwości poznawcze poszczególnych dzieci. Stosowanie w  tej formie wystandaryzowanych narzędzi zapewnia obiektywny pomiar umiejętności. Umożliwia to porównywanie postępów jednego dziecka na przestrzeni czasu oraz poszczególnych uczniów/osób między sobą. Dzięki temu można prawidłowo zidentyfikować i odróżnić obszary funkcjonowania (np. komunikacja, umiejętności społeczne, samodzielność życiowa itp.), w których następuje widoczny postęp i takie, w których mimo przeprowadzanych działań nie następują oczekiwane zmiany. Schemat okazał się przydatny zarówno specjalistom z dłuższym stażem pracy, jak i tym pracującym od niedawna. Pośrednio beneficjentami wypracowanego schematu są również wszystkie osoby prowadzące terapię i edukację dzieci, które dzięki uzyskanym informacjom będą mogły planować interwencje terapeutyczne. Rodzice dzieci w spektrum autyzmu będą mieli z kolei możliwość uzyskania pełnej i obiektywnej informacji dotyczącej funkcjonowania swoich pociech.

 

Więcej informacji znajduje się w załączonej publikacji podsumowującej realizację projektu „Ścieżki współpracy – wsparcie podmiotów wdrażających współpracę ponadnarodową” na stronie 118.

Źródło: https://www.sciezkiwspolpracy.pl/katalogrozwiazan/

Do pobrania:

Kontakt z nami

Przystanek Szkoła
Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna dla Dzieci z Zaburzeniami
ze Spektrum Autyzmu

ul. Oboźna 29b
30-010 Kraków

biuro@mcwr.pl
tel. 12 446 92 67
tel. kom. +48 668 007 263

Dyrektor szkoły:
Katarzyna Szczerbik

Dyrektor merytoryczny:
Karolina Sobierska

Informator Przedszkolaka

Organ prowadzący:
Małopolskie Centrum Wspierania Rozwoju MCWR Sp. z o. o.
ul. Oboźna 29b, 30-010 Kraków

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia XI Wydz. Gosp.
KRS 0000382290, kapitał zakładowy: 50 000 zł.
NIP 6793060938 REGON 121490476
Konto 24 1090 1665 0000 0001 1616 6206

Ważne! Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z naszej strony wiąże się z ich akceptacją. Więcej informacji: Polityka cookies.

Akceptuję, zamknij komunikat »