Menu

Niepubliczna Szkoła Podstawowa dla dzieci z autyzmem

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

02-04-2021

2 kwietnia będziemy świętować Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Tego dnia rozpoczynają się również obchody Światowego Miesiąca Świadomości Autyzmu, stawiającego sobie za cel zwiększanie wiedzy społeczeństwa na temat problemów osób z tym zaburzeniem i ich rodzin.

Z tej okazji grono nauczycielskie wraz z uczniami stworzyło szkolną gazetkę, w której uczniowie przedstawili swoje zainteresowania i umiejętności. Nie brakuje w niej sportu, aspektów kulinarnych czy talentów artystycznych naszych wychowanków. Oprócz tego stworzyliśmy krótki film o naszych uczniach, który został przesłany drogą mailową do ich Rodziców.

Zaangażowanie uczniów w obchód tego dnia był ogromny. Wraz z nauczycielami przygotowali ciastka, które następnie rozdali całemu gronu pedagogicznemu. Na sam koniec wszyscy zebraliśmy się przed szkołą i utworzyliśmy niebieską literę „A”, którą wyraziliśmy swoją solidarność z osobami z autyzmem.

W kwietniu promujmy empatię, otwartość i zrozumienia dla odmiennych możliwości i potrzeb osób ze spektrum autyzmu. Wspólnie staramy się tworzyć przyjazne otoczenie i pamiętajmy o tym jak ważna jest akceptacja różnorodności i odmienności rozwojowej.

Kontakt z nami

Przystanek Szkoła
Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna dla Dzieci z Zaburzeniami
ze Spektrum Autyzmu

ul. Oboźna 29b
30-010 Kraków

biuro@mcwr.pl
tel. 12 446 92 67
tel. kom. +48 668 007 263

Dyrektor szkoły:
Katarzyna Szczerbik

Dyrektor merytoryczny:
Karolina Sobierska

Informator Przedszkolaka

Organ prowadzący:
Małopolskie Centrum Wspierania Rozwoju MCWR Sp. z o. o.
ul. Oboźna 29b, 30-010 Kraków

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia XI Wydz. Gosp.
KRS 0000382290, kapitał zakładowy: 50 000 zł.
NIP 6793060938 REGON 121490476
Konto 24 1090 1665 0000 0001 1616 6206

Ważne! Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z naszej strony wiąże się z ich akceptacją. Więcej informacji: Polityka cookies.

Akceptuję, zamknij komunikat »