Menu

Niepubliczna Szkoła Podstawowa dla dzieci z autyzmem

Z życia Uczniów - Trening Komunikacji

24-04-2016

W naszej szkole dzień każdego ucznia jest pełen różnych atrakcji i aktywności. Jednym z bloków zajęć, w którym uczestniczą dzieci jest trening komunikacji (AAC). Cóż to takiego? Co w jego trakcie się dzieje? To cenny czas dla naszych uczniów, w trakcie którego pracują nad zdobywaniem umiejętności porozumiewania się. Umożliwia im to samodzielne radzenie sobie w zakresie przekazywania informacji dotyczących własnych potrzeb, preferencji, doświadczeń, wyrażania myśli, opinii, a w konsekwencji pomaga w nawiązaniu relacji z innymi osobami.

Uczniowie w trakcie treningu AAC uczą się jak można porozumiewać się w sposób niewerbalny, korzystając z alternatywnych lub wspomagających mowę systemów komunikacji. W tym celu wykorzystujemy głównie system porozumiewania się poprzez wymianę obrazkową PECS (Picture Exchange Communication System) oraz posługujemy się gestami z systemu Makaton. Jednak przede wszystkim w trakcie zajęć budujemy motywację do komunikacji jako istotnego elementu w procesie nauki porozumiewania się.

Podczas zajęć łączone są elementy wiedzy teoretycznej z wiedzą zdobywaną dzięki zajęciom praktycznym. Część pierwsza teoretyczna umożliwia uczniom rozwijanie komunikacji podczas zajęć klasowych opartych na zabawach i ćwiczeniach z wykorzystaniem między innymi PCSów, zdjęć, obrazków. Proponowane są aktywności które, uczą korzystania z narzędzi do komunikacji, usprawniają aparat artykulacyjny i oddechowy, rozwijają procesy poznawcze, wzbogacają zasób słownictwa biernego i czynnego.

Natomiast zajęcia praktyczne to głównie wyjścia poza teren szkoły, w trakcie których uczniowie wdrażani są do funkcjonowania w środowisku pozaszkolnym i przełamywania barier komunikacyjnych w kontaktach z osobami ze środowiska zewnętrznego, a także generalizowania umiejętności komunikacyjnych zdobytych w szkole na inne miejsca. Najczęściej wychodzimy do sklepu lub na targ, ale odwiedzamy także pocztę, kawiarnię czy po prostu idziemy na spacer bądź plac zabaw, celem wspólnego spędzania czasu i rozwijania różnych form komunikacji między naszymi uczniami. We wszystkich tych miejscach oczywiście ćwiczymy jak porozumiewać się za pomocą narzędzi do komunikacji, z których korzystamy.

Bo każdy z naszych uczniów ma coś do powiedzenia!

Kontakt z nami

Przystanek Szkoła
Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna dla Dzieci z Zaburzeniami
ze Spektrum Autyzmu

ul. Oboźna 29b
30-010 Kraków

biuro@mcwr.pl
tel. 12 446 92 67
tel. kom. +48 668 007 263

Dyrektor szkoły:
Katarzyna Szczerbik

Dyrektor merytoryczny:
Karolina Sobierska

Informator Przedszkolaka

Organ prowadzący:
Małopolskie Centrum Wspierania Rozwoju MCWR Sp. z o. o.
ul. Oboźna 29b, 30-010 Kraków

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia XI Wydz. Gosp.
KRS 0000382290, kapitał zakładowy: 50 000 zł.
NIP 6793060938 REGON 121490476
Konto 24 1090 1665 0000 0001 1616 6206

Ważne! Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z naszej strony wiąże się z ich akceptacją. Więcej informacji: Polityka cookies.

Akceptuję, zamknij komunikat »