Menu

Niepubliczna Szkoła Podstawowa dla dzieci z autyzmem

Rekrutacja uzupełniająca do projektu

03-06-2022

Uprzejmie informujemy, że od 6 do 17 czerwca 2022 roku przyjmujemy zgłoszenia do udziału w projekcie "Przystanek Świetlica". W ramach projektu prowadzimy Placówkę Wsparcia Dziennego o charakterze opiekuńczo-specjalistycznym dedykowaną dla dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym i przejawiających trudności wychowawcze.

Aktualny nabór uzupełniający jest dedykowany dzieciom i ich opiekunom pochodzącym z Ukrainy. Informacje o przebiegu rekrutacji i udziale w projekcie dostępne są na naszej stronie internetowej w zakładce "Przystanek Świetlica".

Na osoby zainteresowane w tym czasie czekają nasi pracownicy. Są oni dostępni codziennie od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu 667-034-263.

Повідомляємо, що з 6 по 17 червня 2022 року ми приймаємо заяви на участь у проекті «Przystanek Świetlica».У рамках проекту ми ведемо спеціалізований дитячий центр денного перебування для дітей із сімей, які мають ризик соціального відчуження та мають труднощі у вихованні. Актуальний додатковий набір присвячений дітям та їхнім опікунам з України.Інформацію про процес набору та участь у проекті можна знайти на нашому сайті у вкладці «Przystanek Świetlica».На зацікавлених осіб чекають наші співробітники. Вони доступні щодня з понеділка по п’ятницю за номерам телефону: 667-034-263.

Do pobrania:

Kontakt z nami

Przystanek Szkoła
Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna dla Dzieci z Zaburzeniami
ze Spektrum Autyzmu

ul. Oboźna 29b
30-010 Kraków

biuro@mcwr.pl
tel. 12 446 92 67
tel. kom. +48 668 007 263

Dyrektor szkoły:
Katarzyna Szczerbik

Informator Przedszkolaka

Organ prowadzący:
Małopolskie Centrum Wspierania Rozwoju MCWR Sp. z o. o.
ul. Oboźna 29b, 30-010 Kraków

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia XI Wydz. Gosp.
KRS 0000382290, kapitał zakładowy: 50 000 zł.
NIP 6793060938 REGON 121490476
Konto 24 1090 1665 0000 0001 1616 6206

Ważne! Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z naszej strony wiąże się z ich akceptacją. Więcej informacji: Polityka cookies.

Akceptuję, zamknij komunikat »